「TRINITY MASTER」,大会イベントの前哨戦が3月14日に開催

Source: 「TRINITY MASTER」,大会イベントの前哨戦が3月14日に開催